Can Art make doctors more empathetic?

Οι γιατροί που έρχονται σε επαφή με την Τέχνη, αναπτύσσουν υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης και συνειδητοποιούν πως κάθε ασθενής είναι μοναδικός, αντλώντας πληροφορίες, μη σχετικές με …