Συνεργασίες – Eyes of Light

Partnerships

FairLife

We contribute to Fairlife's BREATH Psychosocial Support Program, with reserved spots specifically for lung cancer patients in our Therapeutic Photography Workshops

Hellenic Patients Association

From 2021, Eyes of Light is a Supporting Member of the Greek Patients’ Association, the confederation of patients’ organizations from all over Greece

Cancer Prevention Research Group in Greece (CPRGG)

From 2022, it teams up with Eyes of Light, to promote the field of Arts in Health in Greece

KEFI

The Association of Cancer Patients of Athens hosts our Therapeutic Photography Workshops for people with cancer experience

ALMA ZOIS

The National Association for Women with Breast Cancer has hosted 2 Therapeutic Photography Workshops for female breast cancer survivors

ΚΗΨΥΑΚ

Day Center

The Day Center for Psychological Support of Cancer Patients hosted a Therapeutic Photography Workshop

PAMEMMAZI

Hosted a Therapeutic Photography workshop for patients of the Kifissia Oncology Hospital

ESGO ENGAGe

The European Network of Gynaecological Cancer Advocacy groups hosted a Therapeutic Photography seminar as part of Virtual Patient Advocacy Week 2020

GfHF

The Society for Humanistic Photography of Berlin hosted our seminar of Therapeutic Photography for female cancer survivors in the autumn of 2018

YouBeHero

Online platform hosting campaign for small donations to us through online shopping, without extra fees for the donor

BestPriceGive_logo

Best Price #Give

Ένταξη στην ενότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αγορών, που στηρίζει μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων ή πραγματοποίησης δωρεάς