Εικαστικές Εκθέσεις – Eyes of Light
Eyes of Light: Focus on Life

Photography as a means to empower people with cancer

Technopolis of the Municipality of Athens, 18-24 May 2019

Τhe exhibition presented, in the form of visual installations, the results of therapeutic photography workshops implemented since January 2019 at the associations for cancer patients Alma Zois and KEFI. The workshops used specially designed techniques of self-expression and play through photography, and focused on improving the participants’ emotional well-being, encouraging them to view the challenges of the disease in a more positive light.

Furthermore, the project “Cancer Survivors: The Faces of Hope” was presented, aiming in sensitizing the public and challenging stereotypes around cancer. This project brought together cancer survivors with distinguished photographers, and led to a series of portraits that reflect their strength and convey an optimistic message.

Participating photographers: Loukas Vassilikos, Thalia Galanopoulou, Haris Kakarouhas, Athina Kazolea, Dimitris Koilalous, Maro Kouri, Alexandros Lambrovassilis, Gina Maragoudaki, Giorgos Moutafis, Sokratis Baltagiannis, Angelos Barai, Orestis Seferoglou, Olga Tzimou, Pavlos Fysakis, Pantelis Zervos

Under the auspices of the City of Athens
Curators: Dimitra Ermeidou, Dimitra Tsiaouskoglou
Sponsors: START- Create Cultural Change, Technopolis of Municipality of Athens, Photolab Athens, MoveArt
Media Sponsor: Kathimerini

Εστιάζοντας στη Ζωή 1
Εστιάζοντας στη Ζωή 2
Εστιάζοντας στη Ζωή 3
Εστιάζοντας στη Ζωή 4
Εστιάζοντας στη Ζωή 5
Εστιάζοντας στη Ζωή 6
Εστιάζοντας στη Ζωή 7
Εστιάζοντας στη Ζωή 8
Εστιάζοντας στη Ζωή 9
Εστιάζοντας στη Ζωή 10
Εστιάζοντας στη Ζωή 11
Εστιάζοντας στη Ζωή 12
Εστιάζοντας στη Ζωή 13
Εστιάζοντας στη Ζωή 14
Εστιάζοντας στη Ζωή 15
Εστιάζοντας στη Ζωή 16
Εστιάζοντας στη Ζωή 17
Εστιάζοντας στη Ζωή 18
Εστιάζοντας στη Ζωή 19
Εστιάζοντας στη Ζωή 20
Εστιάζοντας στη Ζωή 21
Εστιάζοντας στη Ζωή 22
Εστιάζοντας στη Ζωή 23
Εστιάζοντας στη Ζωή 24
Εστιάζοντας στη Ζωή 25
previous arrow
next arrow
Εστιάζοντας στη Ζωή 1
Εστιάζοντας στη Ζωή 2
Εστιάζοντας στη Ζωή 3
Εστιάζοντας στη Ζωή 4
Εστιάζοντας στη Ζωή 5
Εστιάζοντας στη Ζωή 6
Εστιάζοντας στη Ζωή 7
Εστιάζοντας στη Ζωή 8
Εστιάζοντας στη Ζωή 9
Εστιάζοντας στη Ζωή 10
Εστιάζοντας στη Ζωή 11
Εστιάζοντας στη Ζωή 12
Εστιάζοντας στη Ζωή 13
Εστιάζοντας στη Ζωή 14
Εστιάζοντας στη Ζωή 15
Εστιάζοντας στη Ζωή 16
Εστιάζοντας στη Ζωή 17
Εστιάζοντας στη Ζωή 18
Εστιάζοντας στη Ζωή 19
Εστιάζοντας στη Ζωή 20
Εστιάζοντας στη Ζωή 21
Εστιάζοντας στη Ζωή 22
Εστιάζοντας στη Ζωή 23
Εστιάζοντας στη Ζωή 24
Εστιάζοντας στη Ζωή 25
"Cancer Survivors: The Faces of Hope"
Therapeutic Photography Workshops
The healing thread

Collective art installation by female breast cancer survivors

TAF | The Art Foundation, Monastiraki, 20-25 October 2022

In collaboration with the visual artist Grigoria Vryttia and TAF / The Art Foundation, the project “The healing thread” was implemented in October 2022, with the participation of almost 25 female breast cancer survivors. It was organized within the wider context of World Breast Cancer Day events, and it included a series of workshops, a collective installation and an exhibition.

Through open, four-day workshops at TAF, the participants created portraits - talismans of each, from threads, fabrics, and other materials, under the guidance of Grigoria Vryttia, sculptor, textile artist and breast cancer survivor. At the end of the workshops, the works were joined by the artist in a collective installation, which reflected the different stories in the light of their common experience through the disease. The purpose was to create a visual equivalent of this great community, to highlight the therapeutic value of engaging in art, and to spread a message of hope and solidarity to those experiencing similar challenges.

Participants: Angeliki M., Athanasia I., Aphrodite P., Vasiliki F., Vasso T., Georgia M., Giota L., Elena A., Elena M., Eleni M., Amy N., Evangelia G., Zina S., Loukia P., Magda K., Rena T., Tania M., Fotini A., Fotini F., Hara N., and others!

Finally, the exhibition included works by: Grigoria Vryttia, Athanasia Ioannidou, and Eleni Koini, to whom we are deeply grateful. 

To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
previous arrow
next arrow
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
To_nima_tis_iasis
Touch

Collective installation, from therapeutic photography workshops, 2019

Corfu International Festival, Ionian Parliament, Corfu, 7-19 November 2022

Eyes of Light - Arts in Health Hub presents the art installation “Touch”, as part of the Corfu International Festival from November 7 to 19 at the Ionian Parliament. 

“Touch” features a collective piece created by people with cancer experience, who participated at the therapeutic photography workshops of Eyes of Light organization, back in 2019, led by Dimitra Ermeidou.

Eyes came about as an exercise in awareness and gratitude. Holding hands with the people who supported them in this difficult journey of illness. An occasion for participants to physically and directly express words and feelings that, for many, had never been communicated. A depiction of their course with those who were there. Relatives, partners, friends, therapists.

This humble, albeit essential gesture reflects not only the energy of that particular moment, but also the power of solidarity and caring.

Showing this collective work today, highlights the necessity of touching, especially in the post-pandemic era and its major impact on social relationships.

Άγγιγμα 4
Άγγιγμα 5
Άγγιγμα 6
Άγγιγμα 5
Άγγιγμα 6
Άγγιγμα 3
Άγγιγμα
Άγγιγμα
previous arrow
next arrow
Άγγιγμα 4
Άγγιγμα 5
Άγγιγμα 6
Άγγιγμα 5
Άγγιγμα 6
Άγγιγμα 3
Touch
Touch