Testimonials – Eyes of Light

Testimonials

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ!

In our common journey, with photography as our vehicle, we shared thoughts and unlocked emotions. Unique experience, in the spirit of trust and mutual support. Thanks! 

ΛΙΝΑ Κ. (2022)

Monday, the day of the Group, a day of rebirth, a day full of aromas from many corners of our country. A dive into a cool sea, while in a furnace of thoughts and wounds that burn the body!!! This team can help its most vulnerable members, until they strengthen their own wings, to fly again against the wind if necessary!!!  

I wish that the Eyes of Light Team will always be a beacon for all those, who in the journey of their lives were forced to go through storms!!! Thanks for the light. 

ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. (2022)

In this group, through exercises of photographic introspection, we shared deep thoughts, anxieties, desires, and frustrations, we strengthened each other, and as a group we tried to finally see the bright side of things. Our souls flew. The journey is over. Thank you for accompanying me on this journey.

Thanks for this trip.

ΑΝΝΑ Σ. (2022)

From our beautiful journey through photography, I learned to find beauty even where it does not exist - all it takes is to change our perspective!! Beautiful moments of sharing and support in a journey that has just ended… I feel immense gratitude for what we experienced!!

Thank you from the bottom of my heart!!

ΧΡΥΣΑ Φ. (2022)

Within the cocoon of this group, we expressed our fears, worries, insecurities, weaknesses and strengths. I’m keeping the power of teamwork, my gratitude and faith in our team. I learned to appreciate myself, I learned that photography is not just about an image, it is the soul and the feeling of the moment. I received honesty, companionship, warmth, strength, and hope.

ΓΩΓΩ Τ. (2022)

I managed to penetrate my innermost self. To love her, to forgive her, to caress her, to scratch her. And finally to discover her little by little… This journey you offered me was a great one.

ΜΑΡΙΝΑ Ν. (2021)

I discovered a new world. Without realizing it, I began to see the beauty next to me, to focus on it much more often, every day, in all my activities. I met great people and shared thoughts and feelings with them. It was a happy, colorful journey to beautiful “places”, to “places” of healing that exuded caring, tenderness, kindness, and a sweet warmth.

ΦΩΤΕΙΝΗ Φ. (2021)

This seminar was a beacon within the darkness of my life. 

I met and communicated with people with whom I shared the most difficult and bloodiest conditions I was experiencing at that time.

I think that this communication is something different - maybe even more than friendship. It’s touching the soul. This is what I keep. 

Additionally, I learned that photography is not just an image printed on paper, or something that appears with the push of a button… It can be a vision, an emotion, a way of expression, a testament of the soul, a means of communication…  

ΕΥΡΙΔΙΚΗ Π. (2022)

Through this journey with you, I discovered aspects of myself that I did not know. I learned to love myself more!!! I learned to express my feelings through a photo, to create a story and to get lost inside it. The group motivated me to mobilize myself… I felt free to express myself!!! This trip was magical for me. We did not know each other, we shared our stories, we expressed our fears, we shared our worries, we rejoiced in the successes of others. We lived beautiful moments, we laughed, we cried, we connected and we became a strong fist against that (cancer) which united us… Thank you for meeting you… I hope we do not get lost... 

ΕΛΕΑΝΑ Μ. (2022)

 

My participation in the photography workshop was crucial for me to gain strength and continue my struggle towards optimism. Until then, I was alone on this whole journey of cancer, but as soon as my contact with the group began, I found 12 friends who connected with me and gave me courage. They shared their stories and feelings with me and I am grateful for that. Thank you all, as well as the Eyes of Light that unites our lives! 

ΓΕΩΡΓΙΑ Μ. (2022)

Love, positive energy, friendship, sharing, gratitude, inspiration, mutual respect, encouragement, trust, empathy, mutual understanding.

ΝΤΙΝΑ Κ. (2022)

Το μάθημα φωτογραφίας ήταν ένα φως στο σκοτάδι… Η διαδικασία να σκεφτώ και να εκφράσω καλλιτεχνικά και συμβολικά, σκέψεις, φόβους, ελπίδες, αλήθειες ήταν πολύ δημιουργική, με έβγαζε από το καβούκι μου για να μπορώ να πετάω στον ουρανό.

ΜΑΡΙΑ Π. (2021)

Whoever can attend the workshop, rush! The work is done excellently, truly therapeutic! 

My participation in that group made me feel how valuable our fight is since we got sick.

ΕΙΜΥ Ζ. (2020)

An unexpected journey of Dream and Life which I had never considered doing!

ΜΙΧΑΛΗΣ Μ. (2019)

Therapeutic Photography by D.E.: A journey of inspiration, mobilization, surprise, sharing. An interesting meeting with distinguished personalities, a soul-opening coexistence. A journey to the unspeakable, to the dream… A pearl well guarded at the bottom of my soul.

ΓΙΟΥΛΗ Μ. (2022)

Step by step, my psychology is much better thanks to D.E.! After only two months next to you, everything has changed! Thank you from the bottom of my heart!!! Therapeutic Photography DEFINITELY helped me! I met you and 10 other wonderful people that I now LOVE!

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ι. (2022)

How blessed I feel to be here, while in the most difficult, the most uncertain, the most painful period of my life! How rich I became with all the sharing, hugs, laughs, and tears! M., X., S., E., T., D., E., A., G., D. … You are a precious treasure for me! Each one separately is like a pearl… all together, the most beautiful, the most precious gift I have received while in this challenge of mine!!!

Thank you for the trips we made together… the power that has generously been shared within this family is indescribable… I’m grateful!!! 

ΓΕΩΡΓΙΑ Τ. (2022)

The way I see myself has changed. I became a member of the team, and I saw my life as part of a whole, and not as a unit struggling on its own. Searching through my photos, I met a person with strength, courage, and a love for life. I feel that in our team, I experienced a cycle of introspection. Now, I will keep that brighter person, and continue my life with self-esteem, self-protection, and self-care.

ΓΕΩΡΓΙΑ Τ. (2022)

An introspection into our deepest (and to some extent unknown) emotions, such as acceptance, forgiveness, care, reward, boundaries, sorrow, anger, joy, etc. came to “unlock” the darkest feelings and thoughts “bequeathed” to us by our illness. It pushed us to go out (literally and figuratively) to nature, to friends, to society.

ΠΑΡΗΣ Π. (2021)

It has offered me - in a very short time - much more than what I expected in terms of positive thinking and creativity.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Β. (2021)

A fantastic program with respect, honesty and love!

The joy of creation motivates you… Eyes of Light is an active community that fills you with light, hope and optimism!

ΜΑΡΙΑ Λ. (2020)

A true testimony of the soul through pictures, the most interesting experience I have ever attended.

ΔΗΜΗΤΡΑ Σ. (2019)

The sharing of our experiences that somewhere, somehow, may or may not have met, the truths that were hidden and revealed in the photos, the world through the eyes of each one of us and the constant “push” for creativity, worked really therapeutically for me. I’m keeping the feeling of anticipation and creativity, the discretion and safety of the group as a reminder of optimism and a life with more “clicks” from here and on… 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Π. (2022)

End and Beginning. Shortly before we say goodbye, I would like to thank everyone for sharing stories, emotions, images, and colors. I think that through the process, I took time to travel inside me, to discover and realize things about myself and those around me. I felt that on this inner journey, I had company, acceptance, and willing listeners to share ideas, knowledge, and feelings with me. Thank you all from the bottom of my heart.

ΔΗΜΗΤΡΑ Μ. (2022)

The deepest words of our soul were heard through our images. Every story was a life lesson for me! I identified and shared my own story, the acceptance and understanding I received, filled me with joy and hope!! Thank you so much for our creative meetings!!! 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Μ. (2022)

Gratitude! This word fills my chest and my mouth. Because I met wonderful women and regained the trust I had lost a long time ago. And with that confidence, I opened up, I spoke, and I came one step closer to all of you but also to me, to the person I really am. I dared to deeply see you all, but also see myself, in a way that touched my wound and was liberating. What a journey… Thank you from the bottom of my heart.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Π. (2022)

The joy of creation motivated me to be active, but at the same time it oriented me more and more towards the light, the hope and optimism that I needed so much… I was able to dream and make my reality more bearable. Over time, I realized various elements of my character and I saw myself with a different set of eyes, so that I finally acknowledged myself.

ΝΤΙΝΑ Ν. (2020)

I am grateful to have been in this group, to have met all the girls and you Dimitra, without you this journey would not have even started. I am glad that we walked together on this path that you showed us and taught us that there is also this way of expression, through photography. Last lesson today and I feel excited, happy, full of beautiful moments. I’ll miss you…

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Φ. (2019)