Φωτογραφίζοντας στο σπίτι σε καιρούς πανδημίας

Το τελευταίο διάστημα, εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη αλλά και τη χώρα μας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια πρωτόγνωρη καθημερινότητα, εξαιτίας των νέων συνθηκών που επέβαλε η πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19). Η καινούργια πραγματικότητα ήταν αιφνίδια και αναπόφευκτη, και περιλάμβανε μια σειρά από υποχρεωτικά μέτρα για τον περιορισμό μετάδοσης, μεταξύ άλλων την παραμονή μας στο σπίτι.

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία το Eyes of Light, δίνοντας το δικό του στίγμα δημιουργικότητας ως αντίβαρο στη στασιμότητα του εγκλεισμού, υλοποίησε την ψηφιακή δράση «Φωτογραφίζω στο Σπίτι – Indoors Photo Challenge». 

Σημ.: Η επιλογή των φωτογραφιών για το βίντεο έγινε με κριτήριο τα περισσότερα likes, και αποτελούν συμμετοχές των: Kostas Giavis, Giakas Giorgos, Ιοαννα Ικιοαννα, Lina Koliouri, vana kompo, Yiannis Logiotatides, Giota Louizou, Μαυρογιαννίδης Δήμος, Ελένη Νίκα, Marina Nisotaki, Ntina Ntala, Maria Panayotopoulou, Loukia Papadimitriou, Paris Papafloratos, Yannis Skourtis, Loykia Flp, Μαίρη Χήναρη.

 

Η δράση «Φωτογραφίζω στο σπίτι»

Η ιδέα προέκυψε ως άμεση ανάγκη για διατήρηση της επαφής με τους συμμετέχοντες των Εργαστηρίων Θεραπευτικής Φωτογραφίας τα οποία έχουν ανασταλεί, αλλά και για το άνοιγμα αυτής της κοινότητας στο ευρύτερο κοινό. Κύριος σκοπός της συμμετοχικής δράσης ήταν να απασχοληθούμε δημιουργικά και με διάθεση για παιχνίδι, να αποσπάσουμε την προσοχή μας από τις δύσκολες συνθήκες και να δώσουμε ένα έναυσμα για επικοινωνία μέσα από τη φωτογραφία.     

Συγκεκριμένα, για όσο περίπου κράτησε ο περιορισμός κυκλοφορίας στη χώρα μας,  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Eyes of Light, η δράση καλούσε το κοινό με έναυσμα μια σειρά από φωτογραφίες σύγχρονων ή προγενέστερων φωτογράφων, να ανταποκριθεί δημιουργικά, τραβώντας τις δικές του φωτογραφίες. Η ανάθεση των αρχικών φωτογραφιών, που είχαν ως θέμα κυρίως νεκρές φύσεις ή καθημερινά αντικείμενα, έγινε με κριτήριο να μπορούν να αναπαραχθούν με διάφορους τρόπους και με απλά μέσα, τα οποία ο καθένας μπορεί να βρει στο σπίτι. Στη συνέχεια, οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων στη δράση κοινοποιούνταν στην ομάδα που ήταν αφιερωμένη σε αυτή τη δράση, επιτυγχάνοντας έτσι την αλληλεπίδραση του κοινού. 

 

Στέλνοντας ένα μήνυμα δημιουργικότητας

Το ψηφιακό αυτό κάλεσμα για φωτογράφιση αγκαλιάστηκε εν τέλει από τον κόσμο, σημειώνοντας ιδιαίτερη απήχηση καθώς ήταν αρκετοί όσοι ανταποκρίθηκαν. Συνολικά, μέσα σε 7 εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν 14 challenges και δημιουργήθηκαν 215 ξεχωριστές φωτογραφίες. Ο θετικός αντίκτυπος της δράσης αποτυπώνεται σε αυτό το ενδεικτικό σχόλιο συμμετέχουσας:

«Είναι αλήθεια πως οι μέρες του εγκλεισμού με φέρανε ξανά αντιμέτωπη ακόμη περισσότερο με το υπάρχον πρόβλημα αφού δεν υπήρχε τίποτε άλλο ικανό να με τραβήξει απ’ όλο αυτό και να στρέψω και κάπου αλλού το βλέμμα μου… H προσπάθεια να πετύχω όσο γίνεται τη φωτογραφία-μοντέλο, με έβαζε αναγκαστικά σε συνεχή αναζήτηση και η αναζήτηση γεννούσε συνεχώς νέες ανακαλύψεις. Ο χρόνος που κατανάλωνα ήταν η απόλυτη δημιουργία και χαρά!!! Και, βέβαια, συνειδητοποίησα ξανά πως είναι πάρα πολύ σημαντικό και ωφέλιμο να χαρίζουμε στον εαυτό μας στιγμές χαράς, δημιουργίας και ευχαρίστησης!»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πόσο ωφέλιμη μπορεί να γίνει η κοινοποίηση των φωτογραφιών σε μια ομάδα, ακόμη και διαδικτυακή, καθώς ενσωματώνει τα στάδια ολόκληρης της διαδικασίας που πλαισιώνει μια φωτογράφιση (λήψη φωτογραφιών, κοίταγμα και επεξεργασία τους, παρουσίασή τους σε άλλους και συζήτηση γι’ αυτές, συμμετοχικό παιχνίδι κ.ά). Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία μιας κοινότητας μέσω της αλληλεπίδρασης συχνά άγνωστων μεταξύ τους μελών αποδεικνύεται σημαντική. Πάνω από όλα, η κοινοποίηση σε μια ομάδα προϋποθέτει το μοίρασμα των συναισθημάτων και της ψυχικής μας διάθεσης, ευνοεί την κοινωνική αλληλεπίδραση μέσα από τον προβληματισμό, την ανταλλαγή απόψεων και τη συζήτηση πάνω στις φωτογραφίες. Κλείνοντας, αξίζει εδώ να τονισθεί ο ευρύτερος ρόλος της τέχνης και της δημιουργικότητας, ως αρωγός των ανθρώπων στην προσπάθεια να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες περιόδους κρίσης. 

Όσον αφορά τα δικά μας νέα, μπορεί οι συνθήκες να άλλαξαν ριζικά τα σχέδιά μας για την επόμενη δημόσια δράση μας και τα εργαστήριά μας να έχουν ανασταλεί, ωστόσο με αμείωτο κίνητρο επανασχεδιάζουμε τις μελλοντικές μας δράσεις. Συγκεκριμένα, οργανώνουμε για το προσεχές μέλλον διαδικτυακά εργαστήρια και ποικίλες δράσεις για ανθρώπους που λόγω της ασθένειας παρουσιάζουν αδυναμία μετακίνησης. Έτσι, σύντομα θα μπορούμε και πάλι να εξερευνούμε μαζί (έστω και ψηφιακά) τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει για την υγεία μας η ενασχόληση με την τέχνη.

 


 

ENGLISH VERSION

Taking photos at home during the pandemic

 

Lately, millions of people in the whole planet and our country included, were forced to face an unprecedented lifestyle, due to the new conditions imposed by the coronavirus pandemic (Covid-19). This new reality was sudden and inevitable, including a number of mandatory measures to limit the transmission of the virus, like staying at home. In this conjuncture, Eyes of Light gave its own mark of creativity as a counterweight to the stagnation of confinement by implementing the digital activity “Photographing at Home- Indoors Photo Challenge”.

 

The activity “Photographing at home”

The idea arose as an immediate need to maintain contact with the participants of the Therapeutic Photography workshops which have been suspended, but also for the introduction of this community to the general public. The main purpose of this participatory action was to work creatively with a playful attitude, to distract ourselves from the difficult conditions we are facing and to boost communication through photography. More specifically, for as long as the traffic restriction in our country lasted, Eyes of Light called participants to respond creatively to pictures of contemporary or former photographers by taking their own photographs and uploading them on the social media platforms of Eyes of Light. The assignment of the original photographs, which were mainly about still life or everyday objects, was made with the criterion that they could be reproduced in various ways and with simple means, which everyone can find at home. Then, the photos of the participants were communicated to the group that was dedicated to this activity, thus making the audience interact.

Sending a message of creativity

This digital invitation for photography was positively embraced by the public, marking an important appeal since many people responded to it. In the total of seven weeks, 14 challenges were completed, and 215 individual photographs were created. The positive outcome of the activity can be captured in this comment from one of the participants:

“Ιt is true that the days of confinement made me even more aware of the problem I had to face because there was nothing else that was able to draw my attention away from this situation… my effort to achieve the picture/model I had as my prototype, forced me into a constant search and this search gave birth to new discoveries. The amount of time I dedicated to this activity was pure happiness and creativity!!! And of course, I realised once again that it is very important and beneficial to give ourselves moments of joy, creativity and pleasure!”.

It is interesting how useful it can be to share photos in a group, even online, as it incorporates the stages of the whole process that surrounds a photograph (taking photos, looking at and editing them, presenting them to others and discussing them, participatory game etc.). In this context, the creation of a community through the interaction of, often, unknown members proves to be very important. Above all, sharing with a group, presupposes that we share our feelings and mental state, which promotes social interaction through reflection, exchange of views, and discussion of photographs. Concluding, it is worth emphasising here the broader role of art and creativity, which act as human helpers in trying to cope with these difficult times of crisis.

As for our news, conditions may have radically changed our plans for our next public activity and our workshops may have been suspended, but we are redesigning our future actions with undiminished motivation. In particular, for the near future we are organising online workshops and various activities for people who are unable to travel due to illness. So, we will soon be able to explore again (even digitally) the beneficial properties that art presents for our health.

Μοιραστείτε το!