Σχεδιάζουμε μαζί τις δράσεις μας!

Αν έχετε εμπειρία καρκίνου προσωπικά ή στην οικογένεια, παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο.