Διαδικτυακή δράση «Φωτογραφίζω στο Σπίτι – Indoors Photo Challenge» (2ος κύκλος)

Ομαδικό δημιουργικό παιχνίδι σε καιρούς πανδημίας

 

Ανταποκρινόμενοι στο δεύτερο lockdown, υλοποιούμε το δεύτερο κύκλο της συμμετοχικής ψηφιακής δράσης Φωτογραφίζω στο Σπίτι – Indoors Photo Challenge. Η δράση προσφέρει τη δυνατότητα να απασχοληθούμε δημιουργικά, να αποσπάσουμε την προσοχή μας από τις δύσκολες συνθήκες και να επικοινωνήσουμε μέσα από τη φωτογραφία. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν, ατομικά ή ιδανικά και μαζί με την οικογένεια, μπαίνοντας στην ομάδα Facebook Φίλοι του Eyes of Light.

Συγκεκριμένα, για όσο κρατάει ο περιορισμός κυκλοφορίας στη χώρα μας, κάθε Πέμπτη και Κυριακή μια φωτογραφία (challenge) ενός σύγχρονου ή προγενέστερου καταξιωμένου φωτογράφου, καλεί το κοινό να απαντήσει δημιουργικά, με δικές του φωτογραφίες. Το θέμα των αρχικών φωτογραφιών ποικίλλει, επικεντρώνεται ωστόσο σε σκηνές που μπορούν να αναπαραχθούν με διάφορους τρόπους και με απλά μέσα, τα οποία ο καθένας μπορεί να βρει στο σπίτι. Στη συνέχεια, οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων κοινοποιούνται στην ομάδα, δίνοντας ευκαιρία για αλληλεπίδραση και διάλογο.

Όπως έδειξε ο προηγούμενος κύκλος, η διαδικασία της φωτογράφισης και το μοίρασμα στην ομάδα μπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά για την ψυχολογία μας, ειδικά στις παρούσες συνθήκες. Το ψηφιακό αυτό παιχνίδι αγκαλιάστηκε από τον κόσμο στον 1ο του κύκλο, κατά την διάρκεια του πρώτου lockdown. Συνολικά, μέσα σε 7 εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν 14 challenges και δημιουργήθηκαν 215 ξεχωριστές φωτογραφίες από το κοινό. 

Για να συμμετέχετε, μπείτε στην ομάδα εδώ: www.facebook.com/groups/EyesOfLight.friends

 

ENGLISH VERSION

A participatory creative game in pandemic times

Responding to the second lockdown, we implemented the second cycle of the Indoors Photo Challenge online project. The project offers the opportunity to work creatively, to distract ourselves from the difficult conditions and to communicate through photography. Everyone can participate, individually or ideally together with their family, by joining the Friends of Eyes of Light Facebook group.

Specifically, for as long as the lockdown measures last in our country, every Thursday and Sunday a photo (challenge) of a contemporary or older renowned photographer, invites the public to respond creatively, with their own photos. The subject matter of the original photographs varies, but it focuses on scenes that can be reproduced in a variety of ways and with simple means, which anyone can find at home. The photos of the participants are then shared with the group, giving the opportunity for interaction and dialogue

As the previous version of the project showed, the process of photographing and sharing in the group can have very positive effects to our mood, especially in the current conditions. This online game was embraced by the participants in its first cycle, during the first lockdown. In total, within 7 weeks, 14 challenges took place and 215 individual photos were created by the public.

To participate, join the team here: www.facebook.com/groups/EyesOfLight.friends

Μοιραστείτε το!