Φόρμα συμμετοχής για online Εργαστήριο Θεραπευτικής Φωτογραφίας – Eyes of Light