Αίτημα συμμετοχής: Εργαστήριo Θεραπευτικής Φωτογραφίας – Eyes of Light