Φόρμα συμμετοχής για Εργαστήριo Θεραπευτικής Φωτογραφίας – Eyes of Light