Η πρώτη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η πρώτη μας συνεργασία με ευρωπαϊκό φορέα έγινε πραγματικότητα μέσω του διαδικτύου στις 5 Δεκεμβρίου 2020.  Με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχαμε στο Συνέδριο του Πανευρωπαϊκού Συλλόγου Ασθενών με Γυναικολογικό Καρκίνο ESGO ENGAGe, με ένα σεμινάριο θεραπευτικής φωτογραφίας σε μέλη του από όλη την Ευρώπη. 

 

ENGLISH

In the context of our first European collaboration, we were excited to participate in the Virtual Patient Advocacy Week of ESGO ENGAGe (European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups) with an online therapeutic photography workshop for members from all over Europe, on December 5th, 2020.

Μοιραστείτε το!