Φόρμα Συμμετοχής για τα Πρόσωπα της Ελπίδας – Eyes of Light