Συμμετέχω – Eyes of Light

How you can participate in our programs:

Συμμετέχετε στα Προγράμματα Θεραπευτικής Φωτογραφίας: Αν έχετε προσωπική εμπειρία καρκίνου (είτε τώρα, είτε στο παρελθόν) μπορείτε να πάρετε μέρος. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στην Αθήνα, συνήθως κοντά σε στάση μετρό. Συμπληρώστε τη φόρμα HERE για να δηλώσετε ενδιαφέρον και διαθεσιμότητα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Συμμετέχετε σε δράσεις, όπως τα Συμμετοχικά Έργα ή το Program "Connect with Art". Συμπληρώστε τα στοιχεία σας HERE για να λαμβάνετε το newsletter με σχετικές ανακοινώσεις και καλέσματα συμμετοχής.

Συμπληρώστε το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ για να μας υποδείξετε ποιές δράσεις και εργαστήρια θα σας ενδιέφεραν HERE!

If you have a beloved person who is affected from cancer, you can take part in the Therapeutic Photography Workshops for relatives and carers. Fill in the form HERE to express your interest and availability and we will contact you for further details.

Συμπληρώστε το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ για να μας υποδείξετε ποιές δράσεις και εργαστήρια θα σας ενδιέφεραν HERE!

You can participate in activities - participatory projects, which bring together artists/photographers and patients. Fill out the artist/photographer entry form (including a link to your website) HERE to register your interest. We will contact you for more information.

If you are interested to contribute to our cause with your knowledge, your skills and your talents, come in contact with us HERE in order to discuss ideas and potential collaborations.

If you are an institution that supports individuals who have experienced cancer or other serious illnesses, contact us HERE in order to discuss the implementation of a program in your facilities or for your members.