Αίτημα συμμετοχής: Εικαστικό Εργαστήριο – Eyes of Light