Η ενασχόληση με την τέχνη ενισχύει την ψυχική και σωματική υγεία των ηλικιωμένων

Έρευνα που δημοσιεύτηκε πέρυσι διαπίστωσε ότι οι ηλικιωμένοι που παρακολούθησαν πολιτιστικές εκδηλώσεις, από εκθέσεις μέχρι μπαλέτο, ανέφεραν καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία από εκείνους που δεν ασχολήθηκαν καθόλου με τις τέχνες.

Στο παρελθόν, οι περισσότερες έρευνες επικεντρώθηκαν στα οφέλη της δημιουργίας τέχνης. Αλλά το Staying Engaged: Health Patterns of Older Americans Who Participate in the Arts εξέτασε τόσο τη δημιουργία τέχνης όσο και την παρακολούθηση της. Η μελέτη εξέτασε δεδομένα υγείας 15 ετών από σχεδόν 1.500 άτομα των 55+ ετών. Στη συνέχεια συνέκριναν τα επίπεδα σωματικής και ψυχικής τους υγείας με τη συμμετοχή τους στις τέχνες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που δημιούργησαν και παρακολούθησαν την τέχνη: “ανέφεραν καλύτερα αποτελέσματα υγείας (χαμηλότερα ποσοστά υπέρτασης και μεγαλύτερη γνωστική και σωματική λειτουργία) από εκείνους που ούτε δημιούργησαν ούτε παρακολούθησαν τέχνη”. Οι άνθρωποι που είτε δημιούργησαν τέχνη είτε παρακολούθησαν επίσης “βίωναν βραδύτερους ρυθμούς μείωσης της γνωστικής και σωματικής λειτουργίας την τελευταία δεκαετία και μικρότερη ανάπτυξη στην υπέρταση, σε σύγκριση με άλλους ηλικιωμένους ενήλικες”.

Είναι ενδιαφέρον ότι η μελέτη διαπίστωσε ότι οι ενήλικες που ανέφεραν ότι παρακολουθούσαν μόνο πολιτιστικές δραστηριότητες είχαν επίπεδα ευημερίας παρόμοια ή κοντά σε εκείνους που δημιούργησαν επίσης τέχνη. Οι ερευνητές δεν είναι σίγουροι για την άμεση σχέση μεταξύ της παρακολούθησης του πολιτισμού και της καλύτερης ευημερίας. Στην πραγματικότητα, υπήρχαν οφέλη για τους συμμετέχοντες ακόμη και για άτομα που απλώς ανέφεραν ότι θεωρούσαν ότι η τέχνη είναι σημαντική. Η συχνότητα με την οποία οι ηλικιωμένοι δημιουργούν ή παρακολουθούν τέχνη είναι επίσης ένας παράγοντας: όσο πιο συχνά οι ηλικιωμένοι έκαναν αυτές τις δραστηριότητες, τόσο πιο υγιείς φαινόταν να είναι και να παραμένουν.

Ενώ αυτά τα πιθανά οφέλη είναι σίγουρα εξαιρετικά για την ευημερία των ηλικιωμένων, ένας σημαντικός παράγοντας στην πραγματικότητα είναι η ικανότητα τους να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Η έλλειψη εύκολης πρόσβασης στις τέχνες για τα άτομα με κινητικά προβλήματα ή προβλήματα ψυχικής υγείας, καθώς και για όσα βρίσκονται σε δομές φροντίδας, χρειάζεται να αντιμετωπιστεί.

**Η επαφή με την τέχνη είναι πολύ ευεργετική για τη διάθεσή μας και στόχος του Eyes of Light είναι να την κάνουμε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Προσφέρουμε στα μέλη της κοινότητας μας, ομαδικές ξεναγήσεις σε αξιόλογες εκθέσεις μουσείων και γκαλερί, μέσα από το Πρόγραμμα Επαφής με την Τέχνη. Δείτε περισσότερα εδώ.

Πηγή: “Attending art boosts mental and physical health for older people”, Paintings in Hospitals

Μοιραστείτε το!