Συμμετοχικά ‘Eργα – Eyes of Light

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τα συμμετοχικά έργα σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τη συνεργασία καλλιτεχνών από διάφορα εκφραστικά πεδία. Στόχο έχουν την εμπλοκή των ασθενών με κάποιο τρόπο, είτε με τη διάδραση με το καλλιτεχνικό έργο, είτε με την ενεργή συμμετοχή σε ένα ομαδικό εργαστήριο, είτε με τη συν-δημιουργία σε ένα τελικό έργο. Σκοπός είναι η ενασχόληση με την τέχνη, η οποία επιδρά θετικά σε πολλαπλά επίπεδα, και συμβάλλει στην ατομική, αλλά και τη συλλογική ευημερία, προωθώντας την κοινωνική συνοχή. Τα συμμετοχικά έργα μπορούν να πραγματοποιηθούν σε χώρους νοσηλείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης καρκινοπαθών, σε πολιτιστικούς χώρους, στο δημόσιο χώρο, αλλά και στον ψηφιακό χώρο.