Συνεργασίες – Eyes of Light

Συνεργασίες

FairLife

Συνεισφέρουμε στο Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης BREATH της Fairlife, με θέσεις στα Εργαστήρια Θεραπευτικής Φωτογραφίας, ειδικά για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα

Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Από το 2021 το Eyes of Light είναι Αρωγό Μέλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, της εθνικής συνομοσπονδίας των συλλόγων ασθενών της χώρας

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας για την Πρόληψη του Καρκίνου (ΕΕΕΠΚΑ)

Συμπράτει με το Eyes of Light από το 2022 για την προώθηση του πεδίου της Τέχνης στην Υγεία (Arts in Health) στην Ελλάδα

ΚΕΦΙ

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών φιλοξενεί Εργαστήρια Θεραπευτικής Φωτογραφίας για Ανθρώπους με Εμπειρία Καρκίνου

ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού έχει φιλοξενήσει 2 Εργαστήρια Θεραπευτικής Φωτογραφίας για Γυναίκες με Εμπειρία Καρκίνου του Μαστού

ΚΗΨΥΑΚ

Κέντρο Ημέρας

Το Κέντρο Ημέρας για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο φιλοξένησε Εργαστήριο Θεραπευτικής Φωτογραφίας

ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ

Φιλοξένησε Εργαστήριο Θεραπευτικής Φωτογραφίας για Ασθενείς του Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς

ESGO ENGAGe

Ο Πανευρωπαϊκός Σύλλογος Ασθενών με Γυναικολογικό Καρκίνο φιλοξένησε σεμινάριο Θεραπευτικής Φωτογραφίας στα πλαίσια του Virtual Patient Advocacy Week 2020

GfHF

Το Κέντρο Ανθρωπιστικής Φωτογραφίας του Βερολίνου φιλοξένησε Σεμινάριο Θεραπευτικής Φωτογραφίας για Γυναίκες με Εμπειρία Καρκίνου το Φθινόπωρο 2018

YouBeHero

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για μικρές δωρεές σε μας, μέσα από προμήθεια ηλεκτρονικών αγορών χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του αγοραστή

BestPriceGive_logo

Best Price #Give

Ένταξη στην ενότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αγορών, που στηρίζει μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων ή πραγματοποίησης δωρεάς