Συνεργασίες – Eyes of Light

Συνεργασίες

ΚΕΦΙ

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών φιλοξενεί Εργαστήρια Θεραπευτικής Φωτογραφίας για Ανθρώπους με Εμπειρία Καρκίνου

ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού φιλοξένησε το πρώτο Εργαστήριο Βιωματικής Φωτογραφίας για Γυναίκες με Εμπειρία Καρκίνου του Μαστού

ΚΗΨΥΑΚ

Κέντρο Ημέρας

Το Κέντρο Ημέρας για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο φιλοξενεί Εργαστήριο Θεραπευτικής Φωτογραφίας

ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ

Φιλοξένησε Εργαστήριο Θεραπευτικής Φωτογραφίας για Ασθενείς του Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς

Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Από το 2021 το Eyes of Light είναι Αρωγό Μέλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, της εθνικής συνομοσπονδίας των συλλόγων ασθενών της χώρας.

Σπίτι του ΜΑΝΑ

Μελλοντικός φορέας φιλοξενίας Εργαστηρίου Θεραπευτικής Φωτογραφίας για γυναίκες με καρκίνο μαστού ή γυναικολογικό καρκίνο

ESGO ENGAGe

Ο Πανευρωπαϊκός Σύλλογος Ασθενών με Γυναικολογικό Καρκίνο φιλοξένησε σεμινάριο θεραπευτικής φωτογραφίας στα πλαίσια του Virtual Patient Advocacy Week 2020

GfHF

Το Κέντρο Ανθρωπιστικής Φωτογραφίας του Βερολίνου φιλοξένησε Σεμινάριο Θεραπευτικής Φωτογραφίας για Γυναίκες με Εμπειρία Καρκίνου το Φθινόπωρο 2018

YouBeHero

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για μικρές δωρεές σε μας, μέσα από προμήθεια ηλεκτρονικών αγορών χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του αγοραστή